Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

VOLONTÉ CZECH o.p.s. realizuje ve spolupráci s partnerem Centrem integrace dětí a mládeže, z.s. (CID) projekt „Komunitní centrum Karlín“ CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138.

V rámci kulturních aktivit pro cílovou skupinu projektu zveme všechny zájemce na vernisáž k výstavě obrazů Hany Bláhové, doplněnou o jeji přednášku na téma Krajina v českém výtvarném umění. Doprovodný hudební program a občerstení zajištěny.

 

 

Výstava obrazů Hany Bláhové

Vyznání krajině

vernisáž ve čtvrtek 1. března 2018 v 16 hodin

úvodní slovo pronese paní JUDr. Lad. Steinichová

Café Martin, Sokolovská 29/75

186 00 Praha 8 - Karlín

vernisáž se uskuteční v rámci projektu Komunitní centrum Karlín reg. č. CZ.07.3.63/0.0./0.0./16_031/0000138

 

  

Komunitní centrum Karlín nabízí všem zájemcům široké množství aktivit. Odborné poradenství (právní, dluhové, psychologické, pedagogické, sociální, adiktologické, psychiatrické, mezigenerační a další poradenství), pravidelné aktivity pro děti a mládež (kreslení, tanečky, divadélko a jiné), výlety a kulturní akce pro děti, dospělé i seniory (koncerty, kulturní představení, jarmark, organizované výlety a další), pravidelné besedy o nejrůznějších tématech (výběr povolání, zdravý životní styl, mezigenerační dialog, problematika genderu, výchova dětí apod.).

Kontakt: Mgr. Milan Cmár, tel.: 724191071, milan.cmar@volonte.cz