Polytechna Consulting

Ing. Zuzana Bejó

Thámova 20
186 00 Praha 8

E-mail

Hledání

  OPZ

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.                                                            

 

Postřehy z absolvovaného kurzu OVOCNÁŘ v Jiřicích (leden až duben 2018):

v rámci projektu RESURGENT Jiřice reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022

 

Jako pedagog na České zemědělské univerzitě v Praze s víceletými zkušenostmi při zajišťování přednášek, seminářů a cvičení z předmětů orientovaných na ovocnářství, pomologii a školkařství pro bakalářské, magisterské i doktorské studium mohu směle říci, že výuka v poměrně krátkodobém rekvalifikačním kurzu „Ovocnář“ znamenala pro mne novou zkušenost i poučení. S kolegou Ing. Lukášem Zíkou jsme se snažili přijatelnou formou zaujmout posluchače tohoto kurzu a zároveň jim poskytnout jak v teoretické, tak v praktické části maximum koncentrovaných a pro praxi užitečných poznatků z tohoto oboru. I když došlo k určitému střídání lidí z organizačně technických a jiných důvodů, absolvovalo nakonec úspěšně zkoušky všech 11 zapsaných posluchačů. Rovněž zpětná vazba resp. odezva vyučovaných s žádoucí motivací byla až na výjimky překvapivě dobrá. Domnívám se, že jde o záslužný počin nejen z pohledu evropského projektu, zaměřeného na sociální aspekty zaměstnanosti, ale také ze strany vedení věznice v Jiřicích se vstřícným přístupem. Jde o jeden z významných předpokladů pro pozdější uplatnění propuštěných na svobodě. Přál bych si, aby se většině z nich tento cíl podařilo splnit také v dalších kurzech, orientovaných na různá odvětví zemědělství, v nichž se mohou realizovat jako zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné.

doc. Ing. Josef Sus, CSc.

 

Ráda jako manažerka projektu doplňuji, že rekvalifikační kurz Ovocnář není jediný typ vzdělávacího programu pro osoby ve výkonu trestu ve věznici Jiřice, v rámci projektu RESURGENT Jiřice reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022 již proběhly rekvalifikační kurzy „Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz“ a „Chovatel včel“. Nyní připravujeme další běhy uvedených kurzů a nově zařadíme i RK „Zpracování včelích produktů“, na který Věznice Jiřice získala akreditaci MŠMT, jako i na RK Chovatel včel. Právě tím, že si sama věznice vyškolí a zapojí své lektory do realizace rekvalifikačních kurzů a vybavuje si školící a tréninková centra, vytváříme projektem předpoklady pro dlouhodobou udržitelnost projektových aktivit. Dalším významným momentem je skutečnost, že osoby ve výkonu trestu získají potřebný druh rekvalifikace, který jim umožňuje řešit rovněž udržitelné zaměstnání po propuštění.

Ing. Zuzana Bejó