Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Co je United Nations Volunteers (UNV)

 • UNV je agencie OSN, která vysílá dobrovolníky do rovojových programů a mírových misí OSN
 • Založena byla Valným shromážděním OSN v roce 1970, je administrativní součástí United Nations Development Programme (UNDP).
 • Podporuje udržitelný lidský rozvoj.
 • Podporuje dobrovolnictví.
 • Mobilizuje dobrovolníky.
 • Od roku 1990, UNV také vysílá dobrovolníky na  mírové operace OSN.
 • UNV má rozsáhlou síť partnerů, včetně spolupracujících agencií a více než 130 UNDP "countries offices".

 UNV zajišťuje účast dobrovolníků na:

 • rozvojových programech OSN,
 • programech zaměřené na snížení chudoby,
 • mírových a humanitárních misích,
 • podpoře systému OSN.

V roce 2014 ve světě působilo 6 325 dobrovolníků OSN ve 121 zemích (1 190 mladších 29 let). Tito dobrovolníci pocházeli ze 155 zemí.

 • 81% dobrovolníků bylo z rozvojových zemí;
 • 19 % dobrovolníků bylo z vyspělých zemí;
 • 41 % bylo žen;
 • 59 % bylo mužů

Podrobné informace o UNV jsou uvedeny na internetové adrese www.unv.org.