Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Zpět na nejaktuálnější zprávy se dostanete pod tímto odkazem


Již neaktuální zprávy: 


 


1.3.2018

Výjimečná příležitost v rámci programu ročních stáží pro absolventy vysokých škol ještě v roce 2018  - příjem přihlášek

Rádi bychom vás informovali o mimořádném vypsání volné pozice v rámci programu ročních stáží pro absolventy vysokých škol v rámci UN Youth Volunteers Programme ještě pro tento rok 2018.

Ve spolupráci Kontaktního místa pro dobrovolníky OSN, MZV ČR a UNV Bonn byla otevřena pozice v Moldavsku, na kterou se nyní můžete hlásit.

S pracovním popisem poizice (Description of Assignment) a dalšími důležitými informacemi vč. podmínek pro úspěšné podání přihlášky se můžete seznámit pod níže uvedeným odkazem.

 

Pokyny k podání příhlášky naleznete zde.  (Přihlášky uzavřeny)

Přihlásit se je možné do 20. 4. 2017.  

V případě velkého zájmu může být příjem přihlášek uzavřen dříve. Plánovaný nástup na stáž v druhé polovině roku 2018.

Každoroční výběrové řízení na roční stáže (pro ročník 2019 – jaro 2019) bude zahájeno v druhé polovině tohoto roku, jakmile budou vypsány volné pozice.

  


22.2.2018

Slavnostní setkání stážistů na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Dne 19. 2. 2018 se stážisté v rámci přípravy na letošní odjezd v rámci programu UNV Youth Volunteers zúčastnili na Ministerstvu zahraničních věcí ČR slavnostního setkání se zástupci ministerstva v reprezentačních prostorách Černínského Paláce v Praze na Hradčanech.

Setkání se za ministerstvo zúčastnil ředitel odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ing. Václav Bálek se svými spolupracovníky a se zástupci České rozvojové agentury. Pozvání přijala i absolventka stáže z roku 2016, která tak měla příležitost se podělit s nově odjíždějícími o některé ze svých zkušeností.

Mladí dobrovolníci dostali příležitost se osobně představit a v rámci setkání si rozšířit povědomí o současném stavu české zahraniční rozvojové spolupráce. Pracovníci ministerstva vyjádřili zájem o další pokračování české účasti v UN Youth Volunteers Programme a podpořili rozvíjení kontaktů dobrovolníků se zastupitelskými úřady České republiky v zemích působení.

 


15.2.2018

Předodjezdová příprava - Assignment Preparation Training, Bonn - pro stážisty UNV Youth Volunteers Programme v roce 2018

Sedm českých stážistů programu UNV Youth Volunteers pro rok 2018 se v rámci předodjezdové přípravy zúčastnilo školení – Assignment Preparation Training v UNV Bonn.

Stážisté získali příležitost setkat se se svými kolegy z dalších zemí a načerpat nové užitečné poznatky vzhledem k nástupu na stáž. Školení, které proběhlo ve dnech 29. 1. - 2. 2. 2018, bylo věnováno teoretickým oblastem týkajících se problematiky dobrovolnictví.

 


21.12.2017

PF 2018

Vážení a milí přátelé, dobrovolníci, 

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti do Nového roku. Budeme se těšit na setkání a spolupráci s Vámi v příštím roce.

Vaše Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN pro Česku republiku

  

PF2018

 


5.12.2017

Mezinárodní den dobrovolníků

Vážení dobrovolníci, partneři a přátelé, za Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN Vám přejeme krásný Mezinárodní den dobrovolníků, svátek připomínajíci důležitost dobrovolnické práce pro společnost připomínaný 5. prosince.

Více o kampani pro Mezinárodní den dobrovolníků (IVD) 2017 na stránkách:

 https://www.unv.org/internationalvolunteerday2017

 


 

12.9.2017

2 dny do ukončení příjmu přihlášek pro rok 2018 - program ročních stáží absolventů vysokých škol

 

Upozorňujeme, že příjem příhlášek do programu ročních stáží absolventů vysokých škol v rámci UN Youth Volunteers Programme pro rok 2018 trvá již jen dva dny do 14.9.2017. 

Pokyny k podání příhlášky a popisy pozic naleznete zde. (Přihlášky pro ročník 2018 uzavřeny)

Přihlásit se je možné do 14. 9. 2017.  


 


15.6.2017

20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 4. - 8. Září 2017 pořádá již 20. ročník Letní školy rozvojové spolupráce, která přináší sérii přednášek zaměřených na rozvojovou spolupráci z pohledu různých aktérů.

Na Letní školu rozvojové spolupráce se lze přihlásit na tomto odkaze do 30. 6. 2017,  poplatek je 400 Kč.

Více informací na webových stránkách Letní školy rozvojové spolupráce.8.6.2017

Zahájení příjmu přihlášek do programu ročních stáží absolventů vysokých škol pro rok 2018 

S radostí Vás můžeme opět informovat o programu ročních stáží absolventů vysokých škol v rámci UN Youth Volunteers Programme pro rok 2018. Již jsou známy konkrétní pozice a byl zahájen příjem přihlášek.

Společně s UNV Bonn jsme pro následující rok vybrali 8 pracovních pozic, na které se nyní můžete hlásit. Jedná se o pozice v Mongolsku, Kambodži, Vietnamu, Kosovu, Etiopii, Srbsku, Moldavsku a Bosně a Hercegovině.

S pracovními popisy (Description of Assignments) a dalšími důležitými informacemi vč. podmínek pro úspěšné podání přihlášky se můžete seznámit pod níže uvedeným odkazem. VYUŽIJTE LETOŠNÍ PŘÍZNIVOU SITUACI. Nabízíme vyšší počet míst a vyšší šanci na uplatnění ve srovnání s předchozími ročníky!

Pokyny k podání příhlášky naleznete zde. (Přihlášky pro ročník 2018 uzavřeny)

Přihlásit se je možné do 14. 9. 2017.  

 


 

25.5.2017

Nový aplikační modul pro správu dobrovolníků - databáze UNV Bonn


Rádi bychom upozornili všechny naše stávající dobrovolníky a kandidáty na dobrovolníky, že během května 2017 došlo k převodu systémů eReta/MyProfile/DINA pro registraci potenciálních zájemců o dobrovolnictví v rámci databáze UNV Bonn (Global Talent Pool) na systém VMAM (Volunteer Management Application Module). Nový aplikační modul databáze se od svého předchůdce mírně liší strukturou záznamu dobrovolníka. Vzhledem k automatickému převodu stávajících záznamů mezi rozdílnými moduly důrazně doporučujeme všem dosud registrovaným zájemcům o dobrovolnictví v databázi UNV Bonn o co nejdřívější opětovné přihlášení a kontrolu správnosti vyplnění jednotlivých polí registrovaného profilu (a případně o provedení oprav). Přímý odkaz do VMAM, respektive Global Talent Pool naleznete zde: vmam.unv.org

 


 

27.2.2017

Přijetí českých stážistů v OSN na MZV v rámci spolupráce ČR s United Nations Volunteers

Dne 23. února 2017 se uskutečnilo přijetí českých stážistů v OSN zástupcem náměstka ministra zahraničních věcí ČR p. Ivanem Jančárkem. Jednalo se o již tradiční, šesté setkání s českými účastníky programu UN Youth Volunteers v rámci spolupráce s United Nations Volunteers (UNV, Bonn). 

Přijetí na MZV ČR se zúčastnilo pět nových stážistů, kteří jsou připravováni na odjezd během března 2017. Pozvání přijal i jeden z bývalých stážistů, který tak měl příležitost se podělit s nově odjíždějícími o některé ze svých zkušeností. 

Slavnostní setkání stážistů na Ministerstvu zahraničních věcí ČR bylo poslední zastávkou stážistů v předodjezdové přípravě před odletem na stáž.

 

UNYouth2017_MZV

 


22.2.2017

Předodjezdová příprava pro stážisty UNV Youth Volunteers Programme v roce 2017 – Assignment Preparation Training, Bonn 

Všech šest českých stážistů programu UNV Youth Volunteers pro rok 2017 se v rámci předodjezdové přípravy zúčastnilo školení – Assignment Preparation Training v UNV Bonn.

V rámci školení, které proběhlo ve dnech 13. – 16. 2. 2017, stážisté načerpali hodně nových užitečných poznatků a získali možnost se setkat se stážisty z Francie a Švýcarska.

Školení, jehož se účastnila z pozice vystupujícího prezentátora i jedna česká absolventka stáže z minulého roku, bylo věnováno praktickým otázkám nástupu na stáž a teoretickým oblastem týkajících se problematiky dobrovolnictví.


UNYouth2017_APT_Bonn

  


23.12.2016

Vážení a milí přátelé, dobrovolníci, 

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti do Nového roku. 

Děkujeme Vám za Váš osobní přínos dobrovolnickému programu OSN a věříme, že i váš profesní a osobní život je zpětně obohacován o cenné zkušenosti z práce a života v rozvojových zemích.

Budeme se těšit na setkání a spolupráci s Vámi v příštím roce.

Ať se vám daří a hodně štěstí.

Vaše Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN pro Česku republiku

 

PF2017

 


 

23.9.2016

Příjem přihlášek do programu ročních stáží absolventů vysokých škol pro rok 2017 byl dne 13.9.2016 ukončen.

Přihlásit se do následujícího ročníku stáží (2018) bude možné během léta 2017. Další informace naleznete během jara/léta na těchto stránkách v sekci aktuality, obecné informace o možnostech programu UN Youth Volunteers Programme naleznete pod odkazem Stáže OSN. 

 14.7.2016

Zahájení příjmu přihlášek do programu ročních stáží absolventů vysokých škol pro rok 2017

Rádi bychom Vás opět informovali o konkrétní možnosti zúčastnit se programu ročních stáží absolventů vysokých škol v roce 2017 v rámci UN Youth Volunteers Programme. 

Pro rok 2017 jsme společně s UNV Bonn vybrali 6 pracovních pozic, na které se nyní můžete hlásit. Jedná se o pozice v Mongolsku, Kambodži, Vietnamu, Kosovu, Zambii a Etiopii.  

S pracovními popisy (Description of Assignments) a dalšími důležitými informacemi pro úspěšné podání přihlášky se můžete seznámit pod níže uvedeným odkazem

Pokyny k podání příhlášky naleznete zde. (Přihlášky pro ročník 2017 uzavřeny)

Přihlásit se je možné do 13. 9. 2016. 

 14.7.2016

UNV Special Recruitment - v rámci speciálního náboru UNV byly vypsány pozice:

UN Youth Volunteer in Advocacy and External Communication (Phnom Penh, Cambodia)

Požadován je absolvent VŠ, magisterského stupně se zaměřením společenské vědy, právo nebo příbuzné obory. S dobrovolnickou zkušenostíi v oblasti práv osob se zdravotním postižením. Další požadované kompetence: 1-2 roky praxe v práci v mezinárodním projektu – oblast advokacie a komunikace, vysoká úroveň kompetence v psaní zpráv a analýze dat, schopnost shrnout a systematizovat komplexní informace. Výborná znalost anglického jazyka.

Datum uzávěrky podání přihlášky: 29. 7 2016

Podrobný popis, včetně pracovní náplně, kompletních požadavků a postupu podání přihlášky k této pozici naleznete zde. (Přihlášky již uzavřeny)


UN Volunteer Programme Officer (Multiple Duty Stations worldwide)

Požadován je absolvent VŠ magisterského stupně se zaměřením společenské vědy, politologii, veřejnou správu, obchodní administrativu, ekonomiku nebo příbuzné obory. 5 let příslušné odborné praxe a prokazatelné zkušenosti v řízení a provádění rozvojových programů, v oblasti humanitární pomoci nebo v krizovém managementu. Pracovní zkušenost v rámci OSN je výhodou. Výborná znalost anglického a dalšího jazyka OSN.

Datum uzávěrky podání přihlášky: 15. 8. 2016

Podrobný popis, včetně pracovní náplně, kompletních požadavků a postupu podání přihlášky k této pozici naleznete zde(Přihlášky již uzavřeny)


Před podáním přihlášky na pozici je nutné se zaregistrovat/obnovit registraci v databázi UNV. V případě jakýchkoli nejasností nás jistě kontaktujte.

Více informací o Special recruitment obecně viz Volná místa. Další aktuálně vypsané pozice v rámci speciálního náboru naleznete na stránkách unv.org -  Special recruitment.

 


 

 30.6.2016

UNV hledá dobrovolníky pro volební podporu v Demokratické republice Kongo a na Haiti

Program United Nations Volunteers hledá velký počet francouzsky mluvících dobrovolníků pro podporu voleb v roce 2016 v Demokratické republice Kongo a Haiti. Vybraní dobrovolníci budou rozmístěni na různých místech pokrývajících celé území těchto dvou zemí.

O pozici se mohou ucházet potenciální dobrovolníci, kteří mají odborné zkušenosti v oblasti volební podpory a zároveň plynně ovládají francouzštinu. Žadatelé musí mít nahromaděnou odbornou praxi nejméně 2 roky a musí být ve věku 25+ let. Podrobný popis, včetně požadavků a postupu podání přihlášky k této pozici naleznete zde.

Před podáním přihlášky na pozici je nutné se zaregistrovat/obnovit registraci v databázi UNV. A následně v profilu zadat příslušný kód k výzvě, viz popis pozice. V případě jakýchkoli nejasností nás jistě kontaktujte.

Více informací o Special recruitment obecně viz Volná místa.

 21.6.2016

19. ročník Letní školy rozvojové spolupráce

Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 5. - 9. září pořádá již 19. ročník Letní školy rozvojové spolupráce, která přináší sérii přednášek zaměřených na rozvojovou spolupráci z pohledu různých aktérů.

Na Letní školu rozvojové spolupráce se lze přihlásit na tomto odkaze do 30. 6. 2016, manipulační poplatek je 400 Kč.

Více informací na webových stránkách Letní školy rozvojové spolupráce.

(Informace, jak se dostat na místo viz Informační leták a Plakát akce)

LSRS Olomouc 2016

 


14.6.2016

Twitter UN Volunteers představuje Denisu Ludasovou,

která aktuálně působí jako dobrovolník OSN na pozici Finance Officer v rámci World Food Programme.

Více o tom, jaké to je být dobrovolníkem v Guatemale uvedla Denisa v článku Bringing new perspectives and fresh ideas na stránkách unv.com.

Zajímá vás dobrovolnictví v OSN? Chcete se stát dobrovolníkem? Sledujte Twitter UN Volunteers - https://twitter.com/UNVolunteers a také neváhejte kontaktovat Národní kontaktní místo v Praze!

 

Twitter Denisa Guatemala 

 12.5.2016

UNV hledá Specialistu základních sociálních služeb pro Dakar (Senegal)

V rámci UNV speciálního náboru byla vypsána pozice Specialista základních sociálních služeb, Dakar, Senegal.

Požadován je absolvent VŠ, nejlépe magisterského stupně se zaměřením na rozvojová studia, mezinárodní rozvoj, sociální služby, sociologii, ekonomii, rozvojové programy a případně na další příbuzné obory;

4-5 let pracovních zkušeností, z toho  alespoň 2 roky se zaměřením na sociální služby a příbuzná témata;

Znalosti projektového řízení (formulace, implementace, monitoring);

Výborná znalost anglického a francouzského jazyka.

Datum uzávěrky podání přihlášky: 26. 5. 2016

Podrobný popis, včetně pracovní náplně, kompletních požadavků a postupu podání přihlášky k této pozici naleznete zde.

Před podáním přihlášky na pozici je nutné se zaregistrovat/obnovit registraci v databázi UNV. V případě jakýchkoli nejasností nás jistě kontaktujte.

Více informací o Special recruitment obecně viz Volná místa.

 


9.3.2016

20 let OSN v Bonnu

Při příležitosti oslav 20 let OSN v Bonnu uspořádala dne 8. 3. 2016 vláda Německa a město Bonn, jako součást akcí pořádaných při této příležitosti, panelovou diskusi za účasti generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna a vládních představitelů Německa zaměřenou na dobrovolnictví a přínos dobrovolníků vedoucí k udržitelnému rozvoji.

Jednou z prezentujících bývalých dobrovolnic OSN byla Štěpánka Pecháčková, absolventka stáže UNV Youth Volunteer Programme, která působila v roce 2015 v Mongolsku, jejíž stáž byla zaměřena na problematiku Communications, Outreach and Youth v rámci agencie UNV/UNDP. Štěpánka se podělila o své postřehy ze stáže s čestnými hosty, včetně německého ministra zahraničních věcí Frank-Waltera Steinmeiera. Mezi dalšími hosty byly například zástupci z německých veřejných institucí, akademické obce, občanské společnosti a zaměstnanci OSN.

Pozvání Štěpánky k vystoupení při této příležitosti považujeme za mimořádný úspěch a uznání práce českých mladých dobrovolníků v rámci OSN. 

20letOSNvBonnu

 


 


7.3.2016 

Závěr předodjezdové přípravy pro stážisty UNV Youth Volunteer Programme v roce 2016

Poslední zastávkou stážistů před odletem v rámci předodjezdové přípravy bylo školení v UNV Bonn, které proběhlo v termínu 15. - 19. 2. 2016. V rámci školení stážisté načerpali hodně nových užitečných poznatků a měli možnost setkat se s ostatními stážisty z dalších zemí. Školení bylo věnováno praktickým otázkám nástupu na stáž a teoretickým oblastem týkajících se problematiky dobrovolnictví.

Všech šest stážistů již k dnešnímu dni nastoupilo do místa svého nového ročního působiště. Přejeme jim bezproblémovou adaptaci na nové podmínky a úspěšnou stáž.

 

UNVBonn2016

  

 10.2.2016 

Slavnostní setkání stážistů na Ministerstvu zahraničních věcí ČR

Dne 8. 2. 2016 se stážisté v rámci přípravy na letošní odjezd v rámci programu UNV Youth Volunteers zúčastnili na Ministerstvu zahraničních věcí ČR slavnostního setkání se zástupci ministerstva v reprezentačních prostorách Černínského Paláce v Praze na Hradčanech.

Setkání se za ministerstvo zúčastnil zástupce náměstka ministra JUDr. Ivan Jančárek, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, PhDr. Hana Ševčíková, se svými spolupracovníky. Pozvání přijali i někteří z bývalých stážistů, kteří tak měli příležitost se podělit s nově odjíždějícími o některé ze svých zkušeností.

Pracovníci ministerstva vyjádřili zájem o další pokračování české účasti v UN Youth Volunteers Programme a podpořili rozvíjení kontaktů dobrovolníků se zastupitelskými úřady České republiky v zemích působení.

Mladí dobrovolníci  si na setkání rozšířili povědomí o současném stavu české zahraniční rozvojové spolupráce a také dostali příležitost se osobně představit. 

Setkání na MZV ČR 2016

 9.2.2016 

Pozvánka na výstavu fotografií - Mongolsko

 

Rádi bychom vás informovali, že jeden z našich bývalých stážistů, Miroslav Hodeček, který se v roce 2014 zúčastnil jako UN Youth Volunteer roční stáže v agencii UNDP v Mongolsku, uspořádal výstavu  fotografií, které v Mongolsku pořídil. Výstavu můžete navštívit ve vzdělávacím centru Lipka v Brně (Kamenná 20, Brno). V průběhu roku by se výstava podle autora měla objevit i v Ostravě a v Praze.

Přejeme Mirkovi mnoho dalších úspěchů nejen v oblasti umělecké fotografie.

Mirek Hodeček Výstava

 19.1.2016 

 Ohlédnutí za rokem 2015, výhled na jaro 2016


V roce 2015 působilo v zahraničí prostřednictvím UNV celkem 20 českých občanů – deset mužů a deset žen. Během uplynulého roku těchto 20 dobrovolníků působilo v celkem dvanácti zemích, konkrétně v: Bosně a Hercegovině, Kambodži, Kongu, Kosovu, Libérii, Moldavsku, Mongolsku, Palestině-Gaze, Ukrajině, Uzbekistánu, Vietnamu a Guatemale.

Počátkem roku 2016 působí v rozvojových zemích 13 českých dobrovolníků, z tohoto počtu je 6 stážistů v rámci UN Youth Programme, 1 dobrovolník, kterému byl od UNDP prodloužen pobyt v režimu UN Youth Programme, a 6 řádných dobrovolníků-odborníků UNV, kteří působí v rozvojové pomoci a mírových misích OSN převážně v technických a odborných profesích a jejichž kontrakty nadále trvají.

Mezi nimi je i nová dobrovolnice, která na podzim 2015 nastoupila na místo Financial Officer do Střední Ameriky (Guatemala) a která zde působí v rámci Světového potravinového programu. 2 bývalí stážisté působí jako řádní dobrovolníci UNV v Kosovu a na Ukrajině v rámci UNDP.

Aktuálně se připravuje k výjezdu 6 stážistů, kteří prošli výběrovým řízením a připravují se na výjezd do Kambodži, Kosova, Vietnamu, Etiopie a na Ukrajinu. Akceptovaní stážisté byli pozvání Ministerstvem zahraničních věcí ke slavnostnímu setkání dne 8. 2. 2016 do reprezentačních prostor Černínského Paláce. Setkání se rovněž zúčastní někteří bývalí dobrovolníci/stážisté. Nově vybraní stážisté se následně ve dnech 14.-19. 2. 2016 dále zúčastní intenzivní předodjezdové přípravy na centrále UNV v Bonnu. Jejich odjezd se předpokládá v průběhu března 2016.  


UNV Bonn


 


7.1.2016

Nové posily v týmech UNV Bonn a NKM UNV Praha

 

Tým UNV Focal Point v Bonnu jmenoval do svých řad novu posilu Ms. Bettinu Klein, která bude novou kontaktní osobou pro Národní kontakní místo UNV  v Praze.

Národní kontakní místo UNV v Praze rovněž rozšířilo svůj tým o projektového manažera ing. Tomáše Hájka pro UN Youth Programme.

 


17.12.2015

Vážení dobrovolníci, partneři a přátelé,

Rádi bychom Vám poděkovali za příjemnou spolupráci v uplynulém roce a především za Váš přínos v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce a mírových procesů OSN. Do nastávajícího roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, mnoho štěstí a pracovních i osobních úspěchů.


Krásné Vánoce vám přeje,

Vaše Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN pro Česku republiku


christmas tree

Dear volunteers, partners and friends,

 We would like to thank you for the pleasant cooperation in the past year and especially for your contribution in the field of international development cooperation and peacekeeping processes of the UN. To the upcoming year 2016 we wish you good health, a lot of happiness and both business and personal success.


 We wish you Merry Christmas,

Your National Focal Point for UN Volunteers Czech Republic