Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Dobrovolnictví po internetu - Online Volunteering

 

UNV logo online volunteeering

 

Rádi bychom Vás upozornili na nový, intenzivně se rozvíjející způsob, jímž je možno se aktivně zapojit do mezinárodních dobrovolnických aktivit. Jedná se o spolupráci neziskových rozvojových organizací a velmi schopných, motivovaných individuálních dobrovolníků přes internet.

Tuto spolupráci koordinuje "UNV OnlineVolunteering Service" při UNV v Bonnu. Jeho činnost je financována irskou organizací "Irish Aid, Department od Foreign Affairs An Robin Gnóthai Eachtracha".

UNV Volunteering Service registruje neziskové rozvojové organizace z celého světa, které nabízejí pracovní příležitosti v rámci svých projektů individuálním dobrovolníkům. Na internetové adrese www.onlinevolunteering.org jsou denně zveřejňovány nové příležitosti, na které se mohou dobrovolníci hlásit podle svého profilu a zájmu. Neziskové organizace si z přihlášených zájemců vybírají ty, kteří jim nejvíce vyhovují a naváží s nimi spolupráci přes internet. Spolupráce probíhá bezplatně, po skončení dohodnutého úkolu obdrží dobrovolník od příslušné organizace certifikát o úspěšné účasti.

Výhody online volunteeringu:

 • Online dobrovolníkem se může stát kdokoli, kdo má chuť pomáhat a má znalosti a dovednosti, které může nabídnout. Může to být odborník v aktivním věku, student, důchodce, člověk se zdravotním handicapem, ....
 • Dobrovolník nikam necestuje, pracuje pro projekt doma u svého počítače a časový rozvrh práce si stanovuje dle svých časových možností.
 • Uplatnit se může velmi široké spektrum odborností.
 • Zapojit se lze do projektů s různou dobou trvání, krátkodobých i dlouhodobých.
 • Dobrovolník získá řadu nových zkušeností, získá nové informace o zemích a lidech, s nimiž v rámci projektu pracuje, získá nové kontakty a přátele i ze vzdálených zemí.
 • Neobyčejně se rozšíří kapacita organizací, které do svých pracovních týmů při realizaci svých projektů zapojí online dobrovolníky.
 • Spolupráce je velmi operativní a ekonomicky efektivní.

Na internetové adrese www.onlinevolunteering.org najdete:

 • průběžně aktualizovaný přehled příležitostí,
 • vstup do registračního dotazníku, pokud se chcete přihlásit k účasti,
 • podrobný popis pravidel pro účast,
 • příklady realizovaných projektů,
 • dojmy a názory těch, kteří již online volunteering vyzkoušeli.

Přejít na http://www.onlinevolunteering.org

Praktické zkušenosti z UNV online volunteering zde:

UNV online volunteering

online volunteering UNV