Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Jak se stát dobrovolníkem OSN

Dobrovolníkem UNV se může stát každý, kdo splní tyto předpoklady:

  • ukončené střední nebo vysokoškolské vzdělání;
  • minimálně 2-5 let profesní praxe po ukončení studia (mírnější kritéria pro program Internship a mírové a humanitární mise, kde stačí 1-3 roky praxe);
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka (angličtina, francouzština, španělština, portugalština) slovem i písmem;
  • věk min. 25 let (mírnější kritéria pro program Internship, kde je minimální věková hranice podmíněna ukončením VŠ studia a maximální do 27 let);
  • terénní zkušenost;
  • kladný přístup k mezinárodní spolupráci a solidarita;
  • motivace a oddanost dobrovolnictví;
  • rychlá připravenost pro krátkodobé pobyty (14 dní);
  • být připraven pracovat v obtížných životních a pracovních podmínkách. 

(více viz UNV přehled předpokladů)


Zájemcům o dobrovolnické působení se zkušenostmi doporučujeme se zaregistrovat přímo do databáze UNV v Bonnu (Global Talent Pool) prostřednictvím webových stránek UNV, na adrese www.unv.org, volba "Become a UN Volunteer" a dále pak "Volunteer abroad" a níže v textu "Register now in our Global Talent Pool". UNV si z této databáze vybírá kandidáty na volné pozice ve svých projektech a mírových misích přímo a individuálně je oslovuje s nabídkami uplatnění, které odpovídají jejich registrovanému profilu.

Popisy volných pracovních pozic zveřejňuje UNV pouze výjimečně při speciálních náborech v situaci, kdy nemá ve své databázi vhodné kandidáty. O těchto náborech informujeme průběžně v sekci Volná místa v rámci oddílu Mezinárodní dobrovolníci OSN.

Zájemcům o registraci nabízíme konzultaci, při níž jim vysvětlíme podrobnosti fungování celého systému vysílání dobrovolníků OSN a zároveň poradíme, jak při registraci postupovat, aby si vytvořili co nejlepší předpoklady pro úspěch.

Kontaktovat nás můžete na adrese nkmunv@polytechna.eu, nebo na tel. čísle +420 224 827 047.