Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

O nás

Jsme kontaktním místem United Nations Volunteers (Dobrovolníci OSN) pro Českou republiku a poskytujeme bezplatné služby pro občany ČR, kteří mají zájem působit jako dobrovolník OSN v rámci rozvojových a humanitárních programů a mírových misí OSN.

Kontakt:

Czech United Nations Volunteers Contact Point
Thámova 20
186 00 Praha 8

http://nkmunv.polytechna.eu

E-mail: nkmunv@polytechna.eu

Telefon: +420 224 827 047

  

Kdo je dobrovolník OSN?

Dobrovolník OSN je osoba, podílející se na činnostech, které nabízejí řešení problémů indikovaných novými potřebami, či reagují na již identifikované problémy, s cílem změnit společnost k lepšímu. Dobrovolník je aktivní v projektech, které přispívají k mezinárodnímu porozumění a uznání, posilují a budují mír, napomáhají ekonomickému a ekologickému rozvoji dané země, řeší multikulturní problémy apod. Dobrovolník za všech okolností dodržuje zákon, morální kodex a tradice obvyklé v hostitelské zemi a řídí se pracovními pokyny, které jsou v souladu s jeho misí.

Spolupráce ČR a UNV, Bonn

Česká republika spolupracuje s agencií OSN "United Nations Volunteers" (UNV) trvale od roku 1995.

 • ČR je jediná země východní Evropy, která je dlouhodobě donorem UNV.
 • Do rozvojových zemí v Africe, Asii a na Balkán již bylo postupně vysláno více než 300 českých dobrovolníků do programů a misí OSN.
 • Ročně působí v misích OSN cca 20 - 25 českých dobrovolníků, což představuje 0,25% z celkového počtu všech vyslaných (srovnatelné s Německem a Irskem).
 • Od roku 2000 ČR ročně hradila pobyty 3-4 českých dobrovolníků do zemí dle priorit české zahraniční rozvojové pomoci.
  • Dosud v rámci těchto programů vycestovalo 30 dobrovolníků.
  • Působili  v Mali, Indonésii, Tanzanii, na Ukrajině, v Angole, Jemenu, v Kosovu, v Afganistanu, v Bosně a Hercegovině.
 • Od roku 2006 ČR ročně hradí náklady ročních zahraničních stáží pro 2 - 7 mladých absolventů VŠ v rámci "UNV Internship programu" v zemích dle priorit české zahraniční rozvojové spolupráce.
  • Dosud takto vycestovalo 38 stážistů.
  • Působili nebo stále působí v Mongolsku, Jemenu, Vietnamu, Kosovu, Ukrajině a v Bosně a Hercegovině, Kambodži, Etiopii a Uzbekistánu.

Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN pro Českou republiku (NKM UNV)

Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN pro Českou republiku na základě smlouvy s MZV ČR pomáhá bezplatně českým občanům - zájemcům o činnost dobrovolníků OSN - při registraci do databáze United Nations Volunteers (UNV) a následně při jejich výjezdu do projektů a programů OSN.

Zajišťuje především tyto činnosti:

 • nábor a výběr českých dobrovolníků dle požadavků UNV na:
  • rozvojové projekty OSN;
  • mírové a humanitární mise OSN;
  • rozvojové programy hrazené ČR;
  • stáže vysokoškoláků.
 • pomoc při zařazení vhodných dobrovolníků do mezinárodní databáze UNV a následně s jejich umístěním;
 • školení a odborná pomoc dobrovolníkům před odjezdem do teritoria a řešení problémových situací při následném pobytu;
 • vzdělávací činnost v oblasti humanitární a rozvojové pomoci.