Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Registrace do databáze UNV, Bonn

Zájemcům o dobrovolnické působení, kteří splňují základní předpoklady a mají více zkušeností doporučujeme se přímo registrovat do databáze UNV v Bonnu prostřednictvím webových stránek UNV na adrese www.unv.org ,volba "Become a UN Volunteer" a dále pak "Volunteer abroad" a níže v textu "Register now in our Global Talent Pool".

UNV, Bonn si z této databáze vybírá vhodné kandidáty na volné pozice do projektů a mírových misí OSN přímo a kandidáty oslovuje s nabídkami uplatnění, které odpovídají jejich registrovanému profilu.

Popisy volných pozic zveřejňuje UNV pouze v případech speciálního náboru v situaci, kdy nemá ve své databázi vhodné kandidáty. O těchto náborech informujeme průběžně v oddíle Volná místa.

Zájemcům o registraci poskytneme konzultace o fungování celého systému a poradíme, jak při registraci postupovat, aby si vytvořili co nejlepší předpoklady pro úspěšné přijetí.

Kontaktovat nás můžete na adrese nkmunv@polytechna.eu nebo na telefonním čísle +420 224 827 047.