Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

 

Stáže OSN

UN Youth Volunteers Programme

 

Aktuálně probíhá příjem přihlášek na stáže pro ročník 2019.

Další informace včetně výčtu zemí/pozic, pravidel a podmínek účasti v programu  stáží UN Youth Volunteers naleznete v sekci aktuality a pod odkazem pokyny k podání příhlášky

 

Obecný popis programu  

Stáže OSN pro absolventy vysokých škol UN Youth Volunteers Programme (dříve UNV Internship Programme) 

Program stáží vznikl v roce 2001 v rámci programu United Nations Volunteers.  Hlavním posláním programu stáží, který je zaměřen na mladou generaci, je umožnit mladým absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost v rozvojových zemích, v oblastech rozvojové spolupráce a to v oborech, které vystudovali. Zároveň program napomáhá k tomu, že obrovský potenciál, čas a energie mladých dobrovolníků jsou využity ve prospěch míru a rozvoje.

Program stáží byl zahájen vysláním 15 italských absolventů univerzit do zemí Asie, Afriky , Latinské Ameriky a arabských zemí. K programu se následně připojily vlády Švýcarska, Belgie a Irska. Postupně se zvyšoval i počet vyslaných stážistů.

Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2006, kdy byli vysláni první dva stážisté. Od roku 2006 do roku 2018 absolvovalo roční stáž postupně 64 stážistů. Čeští stážisté působili nebo působí v rámci projektů a programů OSN v zemích dle priorit české zahraniční rozvojové spolupráce. Od roku 2006 čeští stážisté pracovali v Mongolsku, Moldavsku, Jemenu, Vietnamu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině, v Kambodži, Etiopii, Kosovu, Srbsku, Zambii, Palestinských autonomních území a v Uzbekistánu.

Oborové zaměření a místo konání stáží se každý rok mění v závislosti na aktuálně realizovaných projektech a programech OSN, v jejichž rámci se podaří místa pro stážisty vytvořit. Nejčastěji se uplatní absolventi rozvojových studií, sociálních a politických věd, mezinárodních vztahů, ekonomie, přírodních věd, práva, ale i z řady jiných oborů.

UN Youth Volunteers Programme

 • Je určen pro absolventy vysokých škol se zájmem o stáž v rozvojové zemi.
 • Je podporovaný a plně hrazený z prostředků MZV ČR.
 • Místa stážistů připravuje a stáže smluvně a organizačně zajišťuje UNV Bonn ve spolupráci s NKM UNV,Praha.
 • Nábor kandidátů a výběrové řízení provádí Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN (NKM UNV) v Praze.
 • Stáže jsou roční a probíhají převážně v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Pozice stáží pro následující rok bývají vypsány na konci léta.
 • Výběrové řízení probíhá každý rok cca od září do listopadu.
 • Nástupy stáží jsou plánovány v  únoru až březnu následujícího roku.

Závazné podmínky pro účast:

 • občanství ČR,
 • dokončená vysoká škola (diplom na úrovni Bc nebo MA/Ing),
 • odbornost kandidáta odpovídající pracovnímu popisu vypsané pozice stážisty,
 • věk maximálně 29 let,
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • Výraznou výhodou je znalost rozvojové problematiky a zkušenosti z dobrovolnictví.

UNV stážistům v rámci kontraktu poskytne:

 • jednorázový příspěvek na předodjezdovou přípravu,
 • letenky k cestě do země přidělení a zpět,
 • jednorázový příspěvek na zařizovací náklady v zemi přidělení,
 • měsíční diety a příspěvek na ubytování,
 • zdravotní a životní pojištění,
 • předodjezdové zaškolení v UNV Bonn a zaškolení v místě přidělení,
 • pracovní vedení a dohled.

Stážista získá:

 • životní zkušenosti z multikulturního prostředí,
 • zkušenosti s prací v mezinárodním týmu,
 • odborný růst v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce,
 • praxi v oblasti rozvojových projektů,
 • znalost systému OSN,
 • mnoho nových kontaktů a přátel,
 • skvělou profesní referenci pro další kariéru.