Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

 

Stáže OSN

UN Youth Volunteers Programme

 

Příjem přihlášek pro ročník 2018 byl již ukončen. 
Přihlásit se do následujícího ročníku stáží (2019) bude možné během léta 2018. Další informace naleznete během jara/léta na těchto stránkách a v sekci aktuality

 

Obecný popis programu  

Stáže OSN pro absolventy vysokých škol UN Youth Volunteers Programme (dříve UNV Internship Programme) 

Program stáží vznikl v roce 2001 v rámci programu United Nations Volunteers.  Hlavním posláním programu stáží, který je zaměřen na mladou generaci, je umožnit mladým absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost v rozvojových zemích, v oblastech rozvojové spolupráce a to v oborech, které vystudovali. Zároveň program napomáhá k tomu, že obrovský potenciál, čas a energie mladých dobrovolníků jsou využity ve prospěch míru a rozvoje.

Program stáží byl zahájen vysláním 15 italských absolventů univerzit do zemí Asie, Afriky , Latinské Ameriky a arabských zemí. K programu se následně připojily vlády Švýcarska, Belgie a Irska. Postupně se zvyšoval i počet vyslaných stážistů.

Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2006, kdy byli vysláni první dva stážisté. Od roku 2006 do roku 2014 absolvovalo roční stáž postupně 38 stážistů. Čeští stážisté působili nebo působí v rámci projektů a programů OSN v zemích dle priorit české zahraniční rozvojové spolupráce. Od roku 2006 čeští stážisté pracovali v Mongolsku, Moldavsku, Jemenu, Vietnamu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině, v Kambodži, Etiopii, Palestinských autonomních území a v Uzbekistánu.

Oborové zaměření a místo konání stáží se každý rok mění v závislosti na aktuálně realizovaných projektech a programech OSN, v jejichž rámci se podaří místa pro stážisty vytvořit. Nejčastěji se uplatní absolventi rozvojových studií, sociálních a politických věd, mezinárodních vztahů, ekonomie, žurnalistiky, absolventi specializovaní na komunikaci ale i z řady jiných oborů.

UN Youth Volunteers Programme

 • Je určen pro absolventy vysokých škol se zájmem o stáž v rozvojové zemi.
 • Je podporovaný a plně hrazený z prostředků MZV ČR.
 • Místa stážistů připravuje a stáže smluvně a organizačně zajišťuje UNV Bonn ve spolupráci s NKM UNV,Praha.
 • Nábor kandidátů a výběrové řízení provádí Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN (NKM UNV) v Praze.
 • Stáže jsou roční a probíhají převážně v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
 • Pozice stáží pro následující rok bývají vypsány v průběhu července.
 • Výběrové řízení probíhá každý rok cca od září do listopadu.
 • Nástupy stáží jsou plánovány v  únoru až březnu následujícího roku.

Závazné podmínky pro účast:

 • občanství ČR,
 • dokončená vysoká škola (diplom na úrovni Bc nebo MA/Ing),
 • odbornost kandidáta odpovídající pracovnímu popisu vypsané pozice stážisty,
 • věk maximálně 29 let,
 • dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • Výraznou výhodou je znalost rozvojové problematiky a zkušenosti z dobrovolnictví.

UNV stážistům v rámci kontraktu poskytne:

 • jednorázový příspěvek na předodjezdovou přípravu,
 • letenky k cestě do země přidělení a zpět,
 • jednorázový příspěvek na zařizovací náklady v zemi přidělení,
 • měsíční diety a příspěvek na ubytování,
 • zdravotní a životní pojištění,
 • předodjezdové zaškolení v UNV Bonn a zaškolení v místě přidělení,
 • pracovní vedení a dohled.

Stážista získá:

 • životní zkušenosti z multikulturního prostředí,
 • zkušenosti s prací v mezinárodním týmu,
 • odborný růst v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce,
 • praxi v oblasti rozvojových projektů,
 • znalost systému OSN,
 • mnoho nových kontaktů a přátel,
 • skvělou profesní referenci pro další kariéru.