Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

E-mail

Hledání

Stáže pro studenty magisterského (MA) stupně vysokých škol

UNV poskytuje omezenému počtu zájemců příležitost absolvovat stáž přímo v centrále UNV v Bonnu, v různých sekcích.

Tento program dává možnost přímého poznání práce UNV a je připraven jako doplněk studií orientovaných na problematiku rozvoje, umožńuje získat zkušenosti v oblasti rozvoje a dobrovolnictví. Může doplňovat i studia v dalších oborech, jako např. mezinárodní vztahy, komunikace, sociální vědy, mediální vztahy, antropologie, veřejná a obchodní administrativa nebo životní prostředí, případně i další obory dle konkrétních nabízených pozic.

Náklady spojené s přípravou a průběhem těchto stáží si musí účastníci hradit sami (případně jejich sponzoři). Ze strany ČR finanční přípěvek na tyto stáže studentů není poskytován!
Stážisté si sami musí zajistit zdravotní a úrazové pojištění a pojištění svého majetku.

Podmínky účasti:

  • ukončené studium bakalářského stupně VŠ, probíhajísí studium magisterského stupně VŠ s předpokladem dokončení studia po absolvování stáže,
  • obor studia odpovídající pozici, na niž se zájemce hlásí,
  • dobrá znalost angličtiny slovem i písmem, vítána znalost dalšího oficiálního jazyka užívaného v rámci OSN (francouzština, španělština, arabština, ruština, čínština),
  • zájem o rozvojovou problematiku a práci v mezinárodních organizacích.

Stáže začínají v průběhu roku a trvají 3 - 6 měsíců.

 

Bližší informace naleznete pod tímto odkazem na stránce výpisu vyhledávání volných pozic UNV