Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

VOLONTÉ CZECH o.p.s. zahájilo 1. 4. 2017 ve spolupráci s partnerem Centrem integrace dětí a mládeže, z.s. (CID) projekt „Komunitní centrum Karlín“ CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138


Zveme Vás na naše květnové aktivity do Komunitního centra Karlín na adrese Pernerova 293/11 (5. patro) Praha 8-Karlín:

11.5. od 17:00 Dluhové a právní poradenství

25.5. od 17:00 Pedagogicko-psychologické a zdravotní poradenství

Nabízíme Vám ZDARMA individuální poradenství s odborníkem, konzultace Vašich problémů (rady, doporučení a možnosti vedoucí k řešení daného problému), zajištění hlídání dětí ZDARMA.

 

Komunitní centrum Karlín nabízí všem zájemcům široké množství aktivit. Odborné poradenství (právní, dluhové, psychologické, pedagogické, sociální, adiktologické, psychiatrické, mezigenerační a další poradenství), pravidelné aktivity pro děti a mládež (kreslení, tanečky, divadélko a jiné), výlety a kulturní akce pro děti, dospělé i seniory (koncerty, kulturní představení, jarmark, organizované výlety a další), pravidelné besedy o nejrůznějších tématech (výběr povolání, zdravý životní styl, mezigenerační dialog, problematika genderu, výchova dětí apod.).

Kontakt: Mgr. Milan Cmár, tel.: 724191071, milan.cmar@volonte.cz