Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Projekt Tanzanie

O Projektu

Název: "ZDRAVOTNICKÁ POMOC NEMOCNICI V LUSHOTO, OBLAST USAMBARA"

Délka trvání: 2 roky (2005 - 2006)
Typ projektu: účelová neinvestiční dotace v rámci bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblasti zdravotnictví
Gestor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Celkový záměr projektu: zlepšení zdravotní situace obyvatelstva ve spádové oblasti nemocnice v Lushoto

Konkrétně:

 • snaha identifikovat a částečně dostat pod kontrolu populaci postiženou HIV/AIDS v dané oblasti
 • rozvoj a zkvalitnění služeb v nemocnici Lushoto v oblasti intenzivní a pooperační péče

Cíle:

 • poskytnutí odborného zdravotnického know-how
 • materiální pomoc
  (dodávka zdravotnického zařízení a léků)

Cílové skupiny uživatelů výsledků projektu:

 • obyvatelstvo spádové oblasti nemocnice, kde bude poskytnuta zdravotní pomoc
 • zdravotní personál nemocnice v Lushotu

Rozpočet:

Celkem na rok 2005:  3 700 000,-
Celkem na rok 2006:  1 990 000,-
Rozpočet projektu celkem:  5 690 000,-

Výstupy

Cílový stav na konci realizace projektu - očekávané přínosy:

 • screening a vytvoření databáze postižených HIV/AIDS
 • vyškolený zdravotnický personál pro péči o pacienty v kritickém stavu
  (2 lékaři a 3 zdravotní sestry pro JIP)
 • vybavení jednotky intenzivní/pooperační péče nezbytným technickým vybavením, viz zdravotnická pomoc - dodávka:
  • ventilátor, respirometr, anesteziologický komplet, infuzní pumpa, monitor vitálních funkcí + další podpůrná zařízení pro JIP a anesteziologickou sestavu na operační sál
  • léky, jednorázové pomůcky, obvazy atd.
  • testry pro zjištění přítomnosti HIV/AIDS v krvi

Popis průběhu projektu

Výchozí stav řešené oblasti v dané zemi:

 • na základě analýzy stavu zdravotnických služeb v oblasti Usambara bylo zjištěno, že:
  Chybí preventivní opatření proti rozšiřování HIV/AIDS, jehož stálý nárůst je alarmující. Dále nemocnice postrádá jednotku intenzivní/pooperační péče, která je nutnou součástí každého nemocničního zařízení. V důsledku její neexistence dochází k četným úmrtím, kterým by mohlo být jinak zabráněno. K nízké úrovni péče přispívá i nekvalifikovaný anesteziologický personál, což má za následek výrazně zvýšené riziko pro pacienty, kteří podstupují běžné operační zákroky.

Realizace:

Rok 2005

V roce 2005 Volonté Czech realizovalo první fázi dvouletého projektu ZRS. Organizace do oblasti vyslala dvoučlenný tým (lékař a zdravotní sestra), který zajišťoval dosažení dvou hlavních cílů projektu: dodání zdravotnického zařízení v hodnotě cca 1.700.000 Kč a předání odborného know-how v oblasti péče o pacienty v kritickém stavu a prevence HIV/AIDS.

První fáze se skládala ze:

 • selekce, zaškolení a vyslání zdravotnického týmu do nemocnice v Lushoto;
 • výběru, nákupu, přepravy zdravotnického zařízení a léků do Tanzánie;
 • předání zdravotnického materiálu nemocnici v Lushoto.

Rok 2006

Hlavní náplní druhé fáze projektu byly tyto aktivity:

 • pomoc při poskytování lékařské péče;
 • proškolení místního lékařského personálu formou přednášek a on-job trainingu zejména v oblasti pooperační péče a péče o pacienty na JIP;
 • průběžné testování pacientů nemocnice a dalších zájemců na HIV/AIDS s pomocí dodaných jednorázových testrů, rozvoz testrů do zdravotnických center ve spádové oblasti a zaškolení zdravotnického personálu na jeho používání. Byla nastartovaná osvěta ohledně prevence této smrtelné nemoci, která se v daném místě pohybuje na úrovni epidemie.

Základní informace o Tanzánii

Tanzánie (Tanzania)

Tanzanie je jedním z nejchudších států světa - jejím hlavním vývozním artiklem jsou zejména káva, čaj a tabák.

Název CZ: Tanzanská sjednocená republika
Hlavní města: Dar es Salaam (1 607 600 obyvatel), Dodoma (205 100 obyvatel)
Počet obyvatel: 36 563 230
Rozloha (km2): 945 087
Hustota osob/km2: 38,7
Úřední jazyk: svahilština, angličtina
Gramotnost: 68%
Národnostní složení: Nijamweziové (21%), Svahilci (9%)
Politický stav: republika
Ekonomika: Inflace 6%, hospodářský růst kolem 4%, zahraniční dluh 7,3 mld. USD
Hlavní odvětví ekonomiky: zemědělství
HDP (USD): 21,50 mld.
HDP (na 1 obyvatele v USD): 600

Internetové odkazy