Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Rozvojová spolupráce, školení, studie

Rozvojová spolupráce

 • Volonté je od roku 2002 členem FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, které sdružuje 25 nevládních neziskových organizací a má zároveň několik pozorovatelů. Sdružení FoRS bylo založeno s cílem podporovat nově budovaný systém české zahraniční rozvojové spolupráce a to zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií, viz www.fors.cz;
 • Volonté působilo jako ad hoc konzultant pro tvorbu koncepce České zahraniční rozvojové pomoci;
 • Volonté spolupracovalo s Rozvojovým střediskem Ústavu mezinárodních vztahů MZV ČR a s občanským sdružením Development World Wide na pěti cyklech dvoudenních seminářů - Project Cycle Management (2002);
 • Volonté pravidelně spolupracuje s Universitou Palackého na Letní škole rozvojové pomoci v Olomouci. Tato akce má za úkol během dvou týdnů vzdělávat mladou generaci o dění na poli humanitární a rozvojové spolupráce ČR, o možnostech zapojení pro jednotlivce a o jejím směřování v blízké budoucnosti. Skládá se z tématických přednášek, prezentací činnosti nevládních organizací, panelových diskusí se zkušenými dobrovolníky a z workshopů.

Školící aktivity

 • 2001 - dvoudenní školící seminář pro zkušené dobrovolníky - "Příprava dobrovolníků na mírové a rozvojové programy", za účasti resortů MZV ČR, MO ČR, Armády ČR, Úřadu vlády a VŠE zaměřený na vzdělávání a přípravu dobrovolníků pro rozvojové programy a mezinárodní mírové mise k příležitosti mezinárodního roku dobrovolníků - grant MPSV ČR;
 • 2002 - školící kurs "Nové aspekty a fenomény současného krizového managementu", ve spolupráci s VŠE, katedrou krizového managementu;
 • 2002 - školící kurs pro začínající dobrovolníky zaměřený na přípravu pro účast na mezinárodních misích s využitím vlastních školitelů a dobrovolníků majících zkušenosti z krizových oblastí;
 • 2002 - školící kurs k příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se každoročně koná dne 5.prosince, zaměřený na informace o novém zákoně o dobrovolnické službě v ČR, koncepci rozvojové pomoci ČR a vyhlídky pro dobrovolníky do budoucna;
 • 2003 - V rámci spolupráce s FoRS se VOLONTÉ zúčastnilo v průběhu roku řady konzultací, školení, jednání a workshopů pořádaných FoRS a Rozvojovým střediskem/UMV v Praze;
 • 2004 - V listopadu VOLONTÉ CZECH participovalo na semináři věnovaném finančním programům pro nevládní organizace v oblasti rozvojové spolupráce, který byl pořádán pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a UNDP v Praze. Hlavními tématy byly možnosti čerpání financí ze svěřeneckého fondu UNDP, kofinancování trilaterálních programů z rozpočtu české zahraniční rozvojové spolupráce a mechanizmy podpory projektů z fondů EU;
 • 2005 - Volonté v tomto roce realizovalo projekt v gesci MZV pro NNO v oblasti rozvojového vzdělávání s názvem "Výběr a příprava trenérů pro budoucí školení inovativního modelu GLODEV". Projekt se zaměřoval na využití výstupů z mezinárodního projektu GLODEV, který sestavil didaktické materiály pro školení rozvojových pracovníků;
 • 2006 - školicí projekt s názvem "Multidisciplinární školení pracovníků v rozvojovém sektoru". Cílem projektu bylo zvýšení odborné kvalifikace rozvojových pracovníků v ČR (aktivních dobrovolníků, pracovníků NNO a zaměstnanců státní správy podílejících se na realizaci projektů ze Strukturálních fondů EU).

Studie, průzkum

 • Volonté, ve spolupráci s o.s. Bohemia Corps, zpracovalo studii "Čeští dobrovolníci v ČR a v zahraničí". Jednalo se o výzkumný úkol pro MZV ČR zaměřený na metodiku náboru, zaškolování a hodnocení dobrovolníků. Volonté zpracovala část úkolu zaměřenou na zahraniční dobrovolnictví a roli mezinárodních organizací (2001);
 • V rámci spolupráce s kanadským programem ODACE, který má za cíl pomoci vytvořit nový systém a institucionální zabezpečení rozvojové pomoci v zemích V4, se Volonté účastnilo studijních pobytů v rozvojových zemích (Súdán, Angola,...). Tyto pobyty byly zaměřeny na získávání zkušeností a sběr informací a kontaktů o působení a rozvoji občanského sektoru v těchto zemích (2003);
 • Volonté v roce 2006 uskutečnilo v rámci mezinárodního projektu Free-Learning průzkum stavu a potřeb pracovníků v nevládním sektoru na poli vzdělávání se zaměřením na učení a kurzy on-line.