Polytechna Consulting, a.s.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4030

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20, PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN

Vážení dobrovolníci a zájemci o dobrovolnictví v rámci projektů, programů a stáží OSN,

naše pracoviště, které jste znali pod názvem "Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky

OSN" se sídlem na adrese Thámova 20, Praha 8, svou činnost k 31.12.2018 končí.


Agendu dobrovolníků OSN od ledna 2019 přebírá:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky,

odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci,

Loretánské nám. č.5, Praha 1


Informace o možnostech zapojení do dobrovolnických aktivit v rámci OSN (včetně programu stáží

OSN) najdete: