Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Naši klienti - co o nás řekli

DP Work

„Výrazná zákaznická orientace a trvalá chuť hledat nová inovační řešení je důvodem, proč se Polytechna Consulting  pro nás stala partnerem, nikoliv jen dodavatelem.

 Emil Dobaka, ředitel společnosti DP WORK“

 

Ministerstvo Vnitra České Republiky

Od roku 2004 spolupracuje sekce veřejné správy Ministerstva Vnitra ČR (dříve úsek veřejné správy MV) s Polytechnou Consulting, a.s., Praha 8, Thámova 181/20. Polytechna zajišťovala pro sekci veřejné správy lektory pro výuku angličtiny a němčiny pro ty pracovníky, kteří potřebují v rámci své pracovní náplně prohlubovat jazykové dovednosti. Proto byla výuka v některých kurzech zaměřena také přímo na terminologii státní správy a samosprávy. Po celou dobu je spolupráce velmi dobrá, kvalita lektorů i poskytovaných služeb vysoká a případné potíže jsou okamžitě a profesionálně řešeny. Veškeré služby Polytechny Consulting, a.s. byly poskytovány k naší plné spokojenosti. (10.7.2008)

Polytechna Consulting, a.s., Thámova 20. Praha 8, provádí výuku zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR od roku 2002, přičemž v posledních 3 letech, tj. 2006 až 2008 byla realizována výuka v následujících vzdělávacích aktivitách:

  • přípravné skupinové kurzy angličtiny pro vykonání standardizované jazykové zkoušky z anglického jazyka „Zkouška MV ČR – 1. stupeň“ – 6 – 7 skupin, každá s týdenní dotací 4 pedagogických hodin
  • opakovací kurzy angličtiny pro nositele standardizované jazykové zkoušky 1. a 2. stupně – několika denní intenzivní kurzy o 76 pedagogických hodinách
  • kurzy zaměřené na jazykovou terminologii a zahraniční korespondenci – jednodenní intenzivní kurzy v počtu 20 anglických, 8 německých a 4 francouzské
  • specializované kurzy IT angličtiny dle požadavků útvarů Ministerstva vnitra pracujících v oblasti spojení a komunikací

Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři. S jejich prací jsou posluchači, naši zaměstnanci, spokojeni, jakožto zadavatel s odborným a organizačním zajištěním výuky ze strany Polytechny Consulting, a.s., proto naše spolupráce bude pokračovat i nadále. (11.7.2008)

Ministerstvo Obrany České Republiky

Polytechna Consulting, a.s., Thámova 20, Praha 8, provádí výuku našich zaměstnanců od roku 1997, přičemž v posledních třech letech, tj. v letech 2006 až 2008 byla výuka realizována ve vzdělávacích aktivitách:

  • kurzy intenzivní skupinové výuky v rozsahu 400/500 pedagogických hodin/kurz,
  • kurzy intenzivní zdokonalovací výuky v rozsahu 100/150 pedagogických hodin/kurz, včetně základní vojensko-odborné terminologie,
  • konverzační kurzy s intenzitou výuky 4 - 6pedagogických hodin týdně.

Výuku vedou kvalifikovaní čeští lektoři a rodilý mluvčí, kteří ve vzdělávacím procesu uživájí odpovídající metody a prostředky výuky.

Výuka byla zaměřena ke zvládnutí jazykových zkoušek podle normy NATO STANAG 6001 s cílovým jazykovým profilem (SLP) 1111 a 2222. Absolventi jazykových kurzů dosahovali při závěrečných zkouškách v Ústavu jazykové přípravy velmi dobrých a kvalitních výsledků. Polytechna Consulting, a.s., se úspěšně podílí na prohlubování a zvyšování jazykové způsobilosti personálu MO ČR.

K úrovni a kvalitě výuky nebyly připomínky ze strany vyučovaných ani organizátora. Mezi přednosti poskytovatele jazykové výuky patří časová, organizační a výuková flexibilita. Bude-li zachována kvalita výuky a organizační potřeby, předpokládáme pokračovat ve spolupráci i v dalším období. (10.7.2008)

Škoda Praha Invest s.r.o.

Se společností Polytechna Consulting, a.s. spolupracujeme v oblasti výuky jazyků od roku 2004. Jejím prostřednictvím zajišťujeme skupinové a individuální kurzy anglického a španělského jazyka pro více zaměstnanců v Praze, Plzni, Brně a Temelíně.

V současné době využíváme kromě samotné jazykové výuky také další služby, jako je pravidelné testování účastníků na závěr kurzu, rozřazování nových zaměstnanců do skupin dle jejich úrovně, měsíční sledování docházky, zajištění každoročního vyhodnocení výuky ze strany studentů a ankety jejich spokojenosti.

Naše spolupráce byla vždy výborná. Společnost Polytechna Consulting, a.s. nám pokaždé ochotně vyšla vstříc ve všech našich požadavcích. Zejména oceňujeme rychlost s jakou nám byla schopna zajistit jazykovou výuku v mimopražských lokalitách a profesionalitu lektorů. (14.7.2008)