Partnerské společnosti

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice

IMODS o.p.s.

veden v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 23, datum zápisu 29. dubna 1997
IČO: 25124927
ŽL vydán Městskou částí Praha 8 Č.j.: ŽO/P/06/5620, Ev.č.: 310001-394898