Polytechna Consulting

Helena Šimková

tel: 224 826 048
fax: 224 826 054

E-mail

Hledání

Poradenství v personální, daňové, finanční, celní aj. problematice

  • zajišťujeme poradenství v personální, daňové, finanční, celní aj. problematice s cílem optimalizace nákladů klienta,
  • poskytujeme jako držitel licence MPSV na agenturu práce pro tuzemské klienty poradenství v oblasti zajištění zahraničních pracovních kapacit, tj. zejména příprava a projednání relevantních typů smluv, konzultace s MPSV, úřady práce, finančními úřady aj., včetně návazného cenového a personálního poradenství.