Polytechna Consulting

Jazyková výuka

Thámova 181/20
Praha 8 - Karlín

Hledání

 

Přípravný kurz češtiny pro cizince na zkoušku A1

 

Cíl:  připravit účastníky kurzu na zkoušku z češtiny úrovně A1

Kurz je určen:  pro zájemce např. o získání trvalého pobytu v ČR

Obsah:

 • Základní české gramatické jevy
 • Seznámení s různými oblastmi každodenního života

 

Forma kurzu:  ve skupině v počtu max. 12 osob.

Rozsah:  60 vyučovacích hodin – 10 dnů po 6 hodinách

Cena:  4 700 Kč bez DPH

Každý absolvent obdrží osvědčení.

 

Čeština pro Vietnamce

 

 

Cíl:  připravit účastníky kurzu na zkoušku z češtiny úrovně A1

Kurz je určen:  pro zájemce např. o získání trvalého pobytu v ČR

Obsah:

 • Základní české gramatické jevy
 • Seznámení s různými oblastmi každodenního života

 

Forma kurzu:  důraz je kladen na procvičování výslovnosti, se kterou mají vietnamští studenti problémy. Na kurzu se podílí dva lektoři, z nichž jeden je rodilý mluvčí a druhý Vietnamec. Vietnamský lektor studenty seznámí s češtinou a výkladem české gramatiky ve své rodné řeči. S českým lektorem může student hned procvičit to, co se naučil v hodině s vietnamským lektorem. Skupina max. 12 osob.

Rozsah: 160 vyučovacích hodin – 10 měsíců po 16 hodinách

Cena:  10 780 Kč bez DPH

Každý absolvent obdrží osvědčení.

 

Integrační kurz pro cizince - 1 den

 

Cíl:  poskytnout základní informace pro nově příchozí cizince do ČR

Kurz je určen:  pro zájemce cizince kteří právě přijeli do ČR, nebo dosud nezískali žádné informace o základních podmínkách pobytu v ČR. Realizuje se pouze ve skupinách cizinců z jedné země.

Obsah:

 • Představení ČR a země původu
 • Představení českého jazyka ve srovnání s jazykem účastníků
 • Základní právní rámec pobytu cizince v ČR
 • Základní ekonomické možnosti cizince a trh práce v ČR
 • Sociální a zdravotní možnosti cizince v ČR
 • Školství v ČR
 • Komunikace se státní správou ČR

Forma kurzu:  výuku vede interkulturní asistent a lektor MV ČR či právník s praxí.

Rozsah:  1 den – 8 hodin

Cena:  2 440  Kč bez DPH

Každý absolvent obdrží osvědčení.

 

 

Integrační kurz pro cizince - 3 dny

 

Cíl:  poskytnout základní informace pro nově příchozí cizince do ČR

Kurz je určen:  pro zájemce cizince kteří právě přijeli do ČR, nebo dosud nezískali žádné informace o základních podmínkách pobytu v ČR. Realizuje se pouze ve skupinách cizinců z jedné země.

Obsah:

 • Představení ČR a země původu
 • Představení českého jazyka ve srovnání s jazykem účastníků
 • Základní právní rámec pobytu cizince v ČR
 • Základní administrativní slovní zásoba
 • Základy občanského a cizineckého práva
 • Základní ekonomické možnosti cizince a trh práce v ČR
 • Základní práva podnikatele, zaměstnanců ,  trh práce v ČR
 • Zdravotnictví, zdravotní pojištění, zdravotní osvěta
 • Česká obchodní inspekce a cizinci
 • Cizinecká policie, policie ČR, celní správa
 • Hygiena ČR, státní potravinářská inspekce
 • Sociální a zdravotní možnosti cizince v ČR
 • Školství v ČR
 • Komunikace se státní správou ČR

Forma kurzu:  výuku vede interkulturní asistent a lektor MV ČR či právník s praxí.

Rozsah:  3 dny – 24 hodin

Cena:  6 950  Kč bez DPH

Každý absolvent obdrží osvědčení.