Polytechna Consulting

Ing. Zuzana Bejó

Thámova 20
186 00 Praha 8

E-mail

Hledání

O nás

Naše společnost v minulém i současném programovém období zajišťovala pro své zákazníky pravidelné aktuální informace o nových výzvách v rámci jednotlivých operačních programů a současně jsou u nás vytvořeny pozice odborných garantů pro jednotlivé operační programy. Proto jsme připraveni bezplatně pro naše zákazníky realizovat následující služby, a to i v novém programovém období 2014 -2020:

  • Zajištění informací o připravovaných operačních programech 3. programového období EU v oblastech předmětu podnikání zákazníka
  • Pomoc při formulování projektového záměru
  • Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt (EU, SR, Norské fondy aj.)
  • Prověření podmínek pro získání podpory
  • Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory
  • Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu
  • Zajištění průběžné informovanosti zákazníka o jednotlivých výzvách
  • Zajištění rozboru výzvy v případě zájmu zákazníka