Polytechna Consulting

Ing. Zuzana Bejó

Thámova 20
186 00 Praha 8

E-mail

Hledání

Vyhodnocení projektového záměru

 

V rámci stávajícího i nového programového období nabízíme našim zákazníkům bezplatně:

  • Zajištění informací o připravovaných operačních programech 3. programového období EU v oblastech předmětu podnikání zákazníka
  • Pomoc při formulování projektového záměru
  • Vyhledání vhodného dotačního zdroje pro konkrétní projekt (EU, SR, Norské fondy aj.)
  • Prověření podmínek pro získání podpory
  • Konzultace projektového záměru s poskytovatelem veřejné podpory
  • Přizpůsobení projektového záměru kritériím příslušného dotačního programu
  • Zajištění průběžné informovanosti zákazníka o jednotlivých výzvách
  • Zajištění rozboru výzvy v případě zájmu zákazníka