Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Výběrová řízení

Jsme připraveni pomoci Vám s realizací výběrových řízení v rámci projektů jednotlivých operačních programů (OP PA, OP LZZ aj.) a bude-li to charakter výběrového řízení vyžadovat, tak také dle aktuální platné novely Zákona o zadávání veřejných zakázek.