Polytechna Consulting

Praha 8, Karlín, Thámova 181/20

PSČ 186 00

IČ: 25053221 Tel.: +420 224 826 040

Hledání

Administrace projektů

Polytechna Consulting, a.s. ve většině případů neuzavírá spolupráci se zákazníkem přípravou a odevzdáním projektu, ale pokračuje ve své činnosti i při jeho realizaci, a to v rozsahu předem dohodnutém.

 

Předmětem zakázky je v průběhu celého projektu zejména:

 • úvodní vyškolení realizačního týmu ve smyslu platné metodiky operačního programu;
 • příprava návrhu typových dokumentů dle daného operačního programu (směrnice, objednávky, dodatky k pracovním smlouvám aj.);
 • metodická pomoc při vedení projektu jako samostatného účetního případu;
 • kontrola dodržování pravidel publicity (propagační předměty, loga, tiskové zprávy, informace na webu aj.);
 • kontrola plnění monitorovacích indikátorů, konzultace a návrh řešení v případě vzniklých problémů;
 • metodická pomoc a součinnost při zajišťování plnění klíčových aktivit, sledování plnění harmonogramu a jeho změny;
 • metodická pomoc a součinnost při vedení finančního čerpání klíčových aktivit, sledování čerpání rozpočtu;
 • nastavení pravidel pro výběr dodavatelů, příprava a zpracování potřebné dokumentace;
 • kontrola správnosti smluvních dokumentů s vybranými dodavateli z hlediska dodržování pravidel operačního programu;
 • návrhy na změnová řízení, využití nečerpaných finančních prostředků, podstatné a nepodstatné změny projektu;
 • kontrola dokumentace spojené s monitorovací zprávou (soupiska dokladů, pracovní. výkazy, mzdové náklady aj.;
 • příprava a projednání návrhu monitorovací zprávy včetně kalkulace požadované částky dotace, spolupráce při finalizaci příloh k MZ;
 • on-line poradenství po celou dobu projektu (telefonické, mailové);
 • „předkontrola“ vedení dokumentace před nahlášenou kontrolou ze strany Magistrátu hl. m. Prahy;
 • sledování vývoje legislativy, novinek v metodice aj. a zajištění informací pro realizační tým;
 • doporučení klientovi na základě „BEST PRACTICE“ ;
 • zajištění help line aj.


Hlavní výhody

Jsme připraveni zapojit naše zkušené odborníky, kteří zajistí komplexní služby nejen pro uvedené oblasti, ale i právní, cenové, daňové aj. poradenství. Současně je po celou dobu realizace zajištěna zastupitelnost. Jsme připraveni obratem reagovat na Vaše dotazy a problémy a hledat pro vás vhodná řešení.

 

Formy spolupráce

Zákazník si vždy může zvolit, zda bude požadovat služby Polytechny Consulting, a.s. po celou dobu realizace projektu, či zda má zkušený realizační tým a bude preferovat pouze např. zaučení realizačního týmu, nastavení realizace dle metodiky daného operačního programu, či spolupráci při realizaci projektu do 1.monitorovací zprávy,  pomoc jen při přípravě monitorovacích zpráv,  či jen help line aj.